Το www.eleganceshop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου της Εταιρείας ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, εφεξής «εταιρεία», που εδρεύει στη Μάνδρα του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής, επί της οδού Β. Κοροπούλη αρ.15, Τ.Κ. 196 00, στην Ελλάδα (ΑΦΜ:114034933/Δ.Ο.Υ: Ελευσίνας).
Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση του www.eleganceshop.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους.

1. Πνευματική ιδιοκτησία
Η ιστοσελίδα www.eleganceshop.gr και το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, προϊόντων, λογοτύπων και λογισμικού) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ή τρίτων μερών, συμβεβλημένων με την ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ, και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα www.eleganceshop.gr σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

2. Ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

3. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων
Η ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

4. Περιορισμός ευθύνης
Η ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών/δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr.
Η ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ παρέχει “όπως ακριβώς έχουν” μέσω της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες.
Η ΤΕΡ – ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.eleganceshop.gr, αλλά δεσμεύεται να ενημερώσει το ταχύτερο δυνατόν τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόν το οποίο δεν είναι διαθέσιμο.

Η ΤΕΡ – ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ επισημαίνει προς τους χρήστες/πελάτες, ότι οι εικόνες, φωτογραφίες, ή/ και σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr και αφορούν/παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες, δεν αποτελούν πιστή απεικόνιση χρωμάτων, σχεδίων και διαστάσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Η μεταφορά, τοποθέτηση και συναρμολόγηση όλων των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr επιβαρύνουν τον πελάτη.
Η ΤΕΡ- ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, προσθέτει, αφαιρεί με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.eleganceshop.gr χωρίς προειδοποίηση.

5. Χρήση Cookies

Η ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.eleganceshop.gr. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας).
Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες μέσα από την ιστοσελίδα www.eleganceshop.gr, οι πληροφορίες μπορεί να συνδεθούν με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα cookies. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από την www.eleganceshop.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας, έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser).

6. Τρόποι παραγγελίας
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές και τις παραγγελίες των αγαπημένων σας προϊόντων με τους εξής τρόπους:

 1.  Παραγγελία μέσα από το e-shop μας στο www.eleganceshop.gr:
  Βρείτε τα προϊόντα μας που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες (π.χ. blog).
  Πατήστε το σύνδεσμο (καλάθι) που βρίσκεται μαρκαρισμένο κάτω από το προϊόν που σας ενδιαφέρει και αυτό θα μπει στο ηλεκτρονικό « καλάθι αγορών» σας. Όταν τελειώσετε τις επιλογές σας πατήστε στο σύνδεσμο (Καλάθι Αγορών), όπου θα σας ζητηθεί να ορίσετε τρόπο πληρωμής και αποστολής.
 2.  Τηλεφωνική Παραγγελία στο τηλ.: 210 555 3146:
  Διαλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και καταγράψτε τα ή βάλτε τα στη «λίστα επιθυμιών».
  Κατόπιν καλέστε μας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 10:00 – 20.00 και δώστε μας την παραγγελίας σας.
 3.  Επισκεφθείτε το κατάστημά μας στη Μάνδρα – Ειδυλλίας του Νομού Αττικής, επί της οδού Βαγγέλη Κοροπούλη αρ. 15 (Πληροφορίες: τηλ.: 210 555 3146). Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή Σάββατο 10:00 – 20.00

Παράδοση και Ευθύνη

Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται από τους συνεργαζόμενους με την ΑCS COURIER (ταχυμεταφορείς) στη διεύθυνση παράδοσης που εσείς έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας και εμφανίζεται στο Έντυπο Παραγγελίας. Δεν γίνονται παραδόσεις σε ταχυδρομικές θυρίδες. Είναι σημαντικό τα στοιχεία της διεύθυνσης να είναι απολύτως ορθά. Παρακαλούμε να είστε ακριβείς σχετικά με το πού θα θέλατε να παραδοθούν τα παραγγελθέντα προϊόντα, αν δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης. Εάν από υπαιτιότητά σας καθυστερήσει η παράδοση, η ευθύνη μας λήγει κατά την ημερομηνία που συμφωνήθηκε να σας παραδοθεί η παραγγελία. Μόλις τα εμπορεύματα παραδοθούν σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτά. Η ευθύνη μας, εκτός από βλάβες που οφείλονται σε δική μας αμέλεια ή οφείλονται σε ελαττωματικό προϊόν, σταματάει αφής στιγμής παραδοθούν τα προϊόντα σε εσάς.

7. Καταστροφή προϊόντων κατά τη μεταφορά
H ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ουδεμία ευθύνη φέρει, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή τυχόν ζημιά προκληθεί κατά την αποστολή της παραγγελίας. Μετά από την παραλαβή υποχρεούστε να ελέγξετε εντός 24 ωρών άμεσα τα προϊόντα, έτσι ώστε σε περίπτωση ζημιάς, να μπορούμε να ζητήσουμε τη νόμιμη αποζημίωση από το μεταφορέα μας. Μετά τον έλεγχο της ζημιάς, θα σας στείλουμε νέο προϊόν.

8. Ακύρωση παραγγελίας
Σε περίπτωση που θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, η ακύρωση μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (τηλ. 210 5553146) ή με αποστολή e-mail: info@eleganceshop.gr πριν από την αποχώρηση της παραγγελία σας από την www.eleganceshop.gr

9. Διαθεσιμότητα προϊόντων
Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγείλατε για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμα, θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.
Αν θα συμφωνείτε με το νέο χρόνο παράδοσης, θα πρέπει να μας απαντήσετε στο e-mail: info@eleganceshop.gr αν θέλετε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή.

10. Πολιτική επιστροφών
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους χρήσης καθώς και τα κεφάλαια της “Πολιτική επιστροφών” και έπειτα συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας σταλεί αριθμός RMA. Πληροφορίες Παραγγελίας (Πίνακας)

Πολιτική Επιστροφών Ελαττωματικών Προϊόντων
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του δέματος, και να δηλώσει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία.

Πολιτική Επιστροφών Μη Ελαττωματικών Προϊόντων
Το www.eleganceshop.gr, κατανοώντας πλήρως τη φύση των ηλεκτρονικών αγορών και θέλοντας να στηρίξει τους πελάτες του, αλλά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας δίνει τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων, προϋποθέτοντας τα παρακάτω:
1. Το προϊόν είναι αμεταχείριστο και στην αρχική του συσκευασία μαζί με τυχόν συνοδευτικό υλικό (εξαρτήματα, εγχειρίδια κ.λπ.).
2. Το αίτημα επιστροφής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του δέματος.
3. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό προϊόν από τη μεγάλη γκάμα μας.
4. Από τη διαδικασία επιστροφής εξαιρούνται τα ακόλουθα προϊόντα: κραγιόν, lip gloss, Mascara και κρέμες.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.
  Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την ΤΕΡ -ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η ΤΕΡ – ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος, οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η ΤΕΡ-ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).

Διαδικασία Επιστροφής:
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης επιστροφής.

 • Επιστροφή μέσω courier (ACS).
 • Συσκευάζετε το προϊόν σε ένα μεγαλύτερο κουτί, ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.
 •  Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον αποστολέα.
 • Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 5553146 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές και τις παραγγελίες των αγαπημένων σας προϊόντων μας με τους εξής τρόπους:

• Παραγγελία μέσα από το eshop μας στο www.eleganceshop.gr
Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες (π.χ. blog). Πατήστε το σύνδεσμο (καλάθι) που βρίσκεται μαρκαρισμένο κάτω από το προϊόν που σας ενδιαφέρει και αυτό θα μπει στο ηλεκτρονικό «καλάθι αγορών» σας.
Όταν τελειώσετε τις επιλογές σας πατήστε στο σύνδεσμο (Καλάθι Αγορών), όπου θα σας ζητηθεί να ορίσετε τρόπο πληρωμής και αποστολής.

• Τηλεφωνική Παραγγελία στο 210 5553146
Διαλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και καταγράψτε τα ή βάλτε τα στη «λίστα επιθυμιών». Κατόπιν καλέστε μας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 10:00 – 20:00 και δώστε μας την παραγγελίας σας.

• Σας περιμένουμε από κοντά, επισκεπτόμενοι το κατάστημά μας στη Μάνδρα Ειδυλλίας του Νομού Αττικής, επί της οδού Βαγγέλη Κοροπούλη αρ. 34.

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
– Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
– Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του).

Νομοθεσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.eleganceshop.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και από την απόφαση Αριθ. Z1−891 Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμ. L 304 της 22.11.2011. Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και της www.eleganceshop.gr ρητά συμφωνείται ότι ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 5553146 είτε μέσω e-mail στο info@eleganceshop.gr